Statistisch rapport 2016 - Handhaving: controle en sancties