gevonden publicaties

Hoe ernstig zijn de verwondingen van verkeersslachtoffers?
Analyse van de MAIS-ernstscore van verkeersslachtoffers opgenomen in de Belgische ziekenhuizen in de periode 2004-2011
Rijden zonder handen
Gebruik van de GSM enb andere voorwerpen tijdens het rijden op het Belgische wegennet
Drinken we te veel als we rijden
Nationale gedragsmeting "Rijden onder invloed van alcohol" 2012
Focus op dodelijke verkeersongevallen in brussel
Typologie van de dodelijke ongevallen die zich tussen 2008 en 2012 hebben voorgedaan in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en voorstellen voor preventieve maatregelen