gevonden publicaties

Focus op dodelijke verkeersongevallen in brussel
Typologie van de dodelijke ongevallen die zich tussen 2008 en 2012 hebben voorgedaan in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en voorstellen voor preventieve maatregelen
Studie aangaande de efficiëntie van de anti-dodehoeksystemen
Studie van het BIVV in opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer