gevonden publicaties

Statistieken over vluchtmisdrijven
Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen
Kiezen voor administratieve of strafrechtelijke afhandeling van verkeersovertredingen?
Bijdrage aan het debat over het efficiënter en doeltreffender organiseren van het verkeershandhavingsbeleid