gevonden publicaties

Drinken en rijden: doen we het te veel?
Nationale gedragsmeting “Rijden onder invloed van alcohol” 2015
Te snel in de bebouwde kom
Resultaten van de BIVV-gedragsmeting snelheid in de bebouwde kom in 2015
Worden kinderen veilig vervoerd?
Nationale gedragsmeting: gebruik van kinderbeveiligingssystemen 2014