Aantal verkeersdoden daalt met 12%!

In de eerste 9 maanden van dit jaar vielen er 12% minder doden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen daalde ook lichtjes met 0,5%. Zo blijkt uit de officiële cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV. Nog nooit waren er minder letselongevallen en vielen er zo weinig doden ter plaatse op onze wegen. Toch is het niet allemaal goed nieuws. Zo is er sinds 2004 een opmerkelijke stijging van het aantal fietsongevallen in Brussel. 

Het aantal letselongevallen (-0,5%), het aantal gewonden (-1,3%) en het aantal doden ter plaatse (-11,9%) bereikten een laagterecord tijdens de eerste 9 maanden van 2016. Zo een sterke daling van het aantal doden (-55) is al geleden van 2012. Toen vielen er in vergelijking met het jaar voordien 98 doden minder.

 

Situatie in functie van het gewest

Het aantal doden daalt overal

Het aantal doden ter plaatse daalde in alle gewesten van België: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-5), in het Waals Gewest (-24) en in het Vlaams Gewest (-26). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen bereikten hiermee een laagterecord van het aantal doden ter plaatse tijdens de eerste 9 maanden van 2016.

Aantal letselongevallen wijzigt nauwelijks in Vlaanderen

In Vlaanderen is er nauwelijks een evolutie merkbaar in het aantal letselongevallen (+0,1%). In Wallonië is er een daling (-2,8%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg het aantal letselongevallen (+2,9%). Het aantal slachtoffers (doden + gewonden) daalde in Wallonië (-2,1%) en Vlaanderen (-1,4%). In Brussel was er een lichte stijging (+0,9%).

Oost-Vlaanderen en Limburg kennen sterkste daling aantal doden in Vlaanderen

Niet alle provincies in Vlaanderen vertonen hetzelfde patroon. De grootste daling van het aantal dodelijke slachtoffers zien we in Oost-Vlaanderen (-14 doden) en Limburg (-13 doden).  In Antwerpen (-2 doden) en Vlaams-Brabant (-1 dode) is er ongeveer een status quo. In West-Vlaanderen is er een lichte stijging (+4 doden). Antwerpen en Limburg laten wel laagterecords optekenen. Nooit eerder vielen er zo weinig verkeersdoden in deze provincies in de eerste 9 maanden van het jaar.

Het aantal letselongevallen vertoont een iets ander patroon. In West-Vlaanderen (-3,4%) en Oost-Vlaanderen (-2,8%) is er een lichte daling. In Vlaams-Brabant wijzigt er nauwelijks iets (+0,6%) terwijl er in Antwerpen (+4,8%) en Limburg (+2,0%) wel een stijging is van het aantal ongevallen waarbij iemand gewond raakte.

Tendensen in functie van het type weggebruiker

Nooit eerder waren er zo weinig ongevallen met bromfietsen

Het aantal letselongevallen steeg bij voetgangers (+1,6%), lichte vrachtwagens (+1,8%) en fietsers (+3,9%). Fietsongevallen namen vooral toe in Brussel (+18,2%) en ook in Vlaanderen (+3,5%). De meest opvallende gunstige tendens is de daling van het aantal letselongevallen met bromfietsen (-6,5%). Nooit eerder waren er minder ongevallen met bromfietsen dan in de eerste 9 maanden van dit jaar. 

In Brussel viel geen enkele dode in een auto-ongeval!

In Brussel kwam in de eerste 9 maanden van dit jaar niemand om als auto-inzittende. Dit is nog nooit gebeurd. Voor heel België bekeken is de daling van het aantal doden ter plaatse het grootst bij de auto-inzittenden (-41 doden). Daarentegen noteerden we nationaal wel een stijging van het aantal doden bij de fietsers (+5 doden) en bij de slachtoffers van een vrachtwagenongeval (+8 doden). 

Gunstige evolutie op de autosnelwegen

Het aantal letselongevallen op de Belgische autosnelwegen daalde lichtjes tijdens de eerste 9 maanden van 2016 (-1,5%). De evolutie in het aantal doden op de snelweg is wel gunstig. We stellen vast dat er een forse daling is (-17 doden) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In totaal vielen er 52 doden op onze snelwegen, ook dat is een laagterecord voor de eerste 9 maanden van een jaar.

Minder ongevallen met jonge autobestuurders tijdens de weekendnachten

Het aantal letselongevallen waarin jonge autobestuurders betrokken zijn (-4,9%) en het aantal doden in deze ongevallen (-18 doden) vertoont een duidelijke daling. De evolutie is het meest uitgesproken voor de weekendnachten, waar we een aanzienlijke daling vaststellen van het aantal letselongevallen met jonge bestuurders (-6,6%) en een belangrijke daling van het aantal doden ter plaatse bij deze ongevallen (-11 doden).


Niet alleen bij de ongevallen met jonge autobestuurders is er een verbetering merkbaar in het weekend. In totaal vielen er zowel op weekenddagen (-10 doden) als op weekendnachten (-29 doden) minder dodelijke slachtoffers te betreuren.

Conclusie

De voorlopige resultaten van eerste 9 maanden van 2016 vertonen een gunstige evolutie van de verkeersveiligheid ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het is vooral de daling van het aantal doden (-12%) die opmerkelijk is. Voor verschillende categorieën van weggebruikers waren onze wegen nooit veiliger dan tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar. De volledige balans van 2016 zal echter pas midden maart gemaakt kunnen worden.

Minister van Mobiliteit François Bellot:“Ons verkeer eiste 55 dodelijke slachtoffers minder op onze wegen in de eerste 9 maanden van dit jaar. Dit is een positief resultaat, maar er blijft nog veel werk te verrichten om de doelstelling die vooropgesteld werd tegen 2020 te halen. In de volgende maanden zullen verschillende maatregelen van kracht worden die ons moeten helpen die doelstelling te bereiken. Het gaat dan in bijzonder om de aanpak van recidivisten en de strijd tegen alcohol achter het stuur".

 

De volledige barometer is terug te vinden via: 

http://www.bivv.be/nl/verkeersveiligheid/verkeersveiligheidsbarometer

Download het persbericht 

 

Contactpersonen:

Stef Willems (woordvoerder BIVV): 0473/85.59.44

Jasper Pillen (woordvoerder minister Bellot) : 0472/78.89.17.